Historia


Zespół Akordeonistów przy DK w Rudzie Śląskiej to wyjątkowy zespół amatorski z bogatym dorobkiem artystycznym, podtrzymujący tradycje Górnego Śląska, rozpoznawany już od prawie 60 lat na muzycznej arenie międzynarodowej. Oryginalny repertuar Akordeonistów powoduje, że koncertują nawet 40 razy w roku i zawsze przyjmowani są gorącym entuzjazmem przez publiczność. Oficjalna przyjęta data powstania Zespołu Akordeonistów to luty 1947 roku, kiedy to stanowisko kierownika świetlicy KWK "Karol" przy ul. Bytomskiej w Rudzie Śląskiej - Orzegów objął Emil Hulok. Przygarnął on do niej Akordeonistów i stworzył odpowiednie warunki do prowadzenia prób. Pierwszym kierownikiem, dyrygentem, kompozytorem i aranżerem Zespołu był młody utalentowany uczeń Liceum Muzycznego w Katowicach - Ryszard Panic. Pod jego kierownictwem Akordeoniści odnosili pierwsze sukcesy na przeglądach, przesłuchaniach, konkursach i festiwalach, zdobywając wielokrotnie najwyższe nagrody m.in. I miejsce na Ogólnopolskim konkursie Orkiestr Świetlicowych we Wrocławiu w 1948 r. Dzięki ciągłej pracy nad nowym repertuarem, dużym osiągnięciom i popularności w kraju oraz za granicą Akordeoniści koncertowali m.in. w Teatrze Polskim w Warszawie w 1949 r. i 1952 r. W archiwum obecnego dyrygenta znajduje się również zdjęcie z lat pięćdziesiątych zrobione podczas V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie z odwiedzającym wówczas Polskę premierem Indii Jeverhalem Nehru i jego córką - Indirą Ghandi. Zespół wzbudził także zainteresowanie ekipy Fox Novieton News (USA), dla której w plenerach Rudy Śląskiej - Orzegów dokonał nagrania. Przez 38 lat kierownikiem, dyrygentem i aranżerem zespołu był Edward Hulok, obdarzony niezwykłym temperamentem i pracowitością. Nowy dyrygent od początku stawiał zespołowi ambitne cele zapraszając na koncerty Akordeonistów wybitnych muzyków, którzy wzbogacali swoją grą koncerty m.in. prof. Nabbe - nauczyciela słynnego dr hab. Marka Andryska. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w wyniku łączenia kopalń Zespół zmienił nazwę na Zespół Akordeonistów przy KWK "Szombierki", a następnie "Centrum - Szombierki". Akordeoniści lansowali coraz wyższy poziom artystyczny zdobywając pierwsze lokaty m.in. I miejsce w eliminacjach Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych w kategorii "S" w latach 1988 - 1990, Puchar Ministra Górnictwa podczas przeglądu Górniczych Zespołów Dziecięcych w Katowicach, najwyższa lokata w kategorii zespołów instrumentalnych w przeglądzie "Bytomska Jesień". Zespół wielokrotnie gościł za granicą, grając na licznych koncertach; czterokrotnie w Niemczech m.in. w 2003 r. z okazji jubileuszu firmy Leiber, na III Festiwalu Młodzieży Demokratycznej w Berlinie (1951), na imprezach w ramach święta miasta - Mittenwalde (1996), dwukrotnie w Czechach, gdzie dali wspólne koncerty z Dziecięcym Zespołem Pieśni i Tańca "Rudzianie" (1994), dwukrotnie w Danii, koncertując m.in. ze Stowarzyszeniem Chóru Mieszanego "Słowiczek" z Rudy Śląskiej - Wirek (1995), dwukrotnie w Austrii: w ambasadzie polskiej we Wiedniu (2001) i w 2004 r. z okazji przystąpienia nowych państw do Unii Europejskiej, jednokrotnie na Ukrainie (1989), Litwie (2001), Słowacji, Szwecji (1997), oraz we Włoszech (2005). Aktualny repertuar Zespołu Akordeonistów jest bardzo różnorodny. Obejmuje on muzykę ludową, zwłaszcza z terenu Górnego Śląska, muzykę poważną i rozrywkową oraz utwory sakralne i okolicznościowe. Zespół regularnie koncertował na imprezach barbórkowych, podczas obchodów Dni Bytomia i nadal koncertuje na Dniach Rudy Śląskiej.Zespół regularnie koncertował na imprezach barbórkowych, podczas obchodów Dni Bytomia i nadal koncertuje na Dniach Rudy Śląskiej (2005), oraz w Chorzowie - na Śląskich Godach (2003 i 2004). Akordeoniści chętnie zapraszani są poza region śląski np. do Giżycka z okazji Dożynek (2003), a nawet nagrywali dla Telewizji Polskiej z okazji benefisu serialu Święta Wojna (2005), oraz dla katolickiego programu Ziarno (2003); biorą też udział w imprezach charytatywnych, np. na rzecz ochronki "Anioła Stróża" w Rudzie Śląskiej - Wirek (2003). Na koncertach z towarzyszeniem Zespołu występują nie tylko gwiazdy areny ogólnopolskiej m. in. kabaret "RAK", ale również utalentowani soliści zespołu: Tomasz Grzyb (akordeon), Robert i Tomasz Kier (akordeon), Arkadiusz Kuś (ksylofon), Agnieszka Makowska (ksylofon), Jarosław Majda (gitara, trąbka), Daniel Mientus (ksylofon), Eugeniusz Wit (trąbka, akordeon). Do tradycji Zespołu przeszedł zwyczaj organizowania koncertów świąteczno - noworocznych, dedykowanych rodzicom młodych akordeonistów. W latach osiemdziesiątych podporą dyrygenta był Eugeniusz Wit, który prowadził zajęcia z akordeonistami. Następnie jego funkcję objęły: Joanna Krawiec, Ewa Bożek i Ewa Zawada. W ostatnich latach, gdy Akordeoniści stali się zespołem przy MOK - u im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej - Bielszowice oficjalnymi instruktorami poza Edwardem Hulokiem zostali Mirosław Krause i Tomasz Grzyb, który oprócz prowadzenia zajęć, grania solowego, aranżuje również utwory dla Zespołu, a od września 2004 roku także prowadzi Zespół. Członkowie Zespołu chętnie przyjmowani są do podstawowych i średnich szkół muzycznych, a nawet na wyższe uczelnie muzyczne np. Antoni Duda, Mirosław Krause, Antoni Ramola, Jolanta Pikos, Robert Kier i Tomasz Grzyb. Dzieci i młodzież biorąca udział w zajęciach otrzymuje nie tylko kształcenie w kierunku muzycznym, ale także pozytywne efekty wychowawcze i kulturalne wzbogacające ich osobowość.